مدیریت

سپیده قربانی
مسئول دفتر
ایمیل : info@tis-co.ir
ولی الله نعمتی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
ایمیل : ceo@tis-co.ir

تحلیل گران ارشد

سید احمد دلیری
مدیر تیم تحلیل و طراحی و مدیر پروژه تحلیل فرآیند و توسعه بازار
محمد عبداللهی
مدیر تیم پیاده سازی و مدیر پروژه BPMS
ایمیل : mohammad.abdollahi@tis-co.ir

امور اداری

وحید ایمانی
مسئول امور مالی
روزبه عارف‌نیا
مسئول امور اداری

پشتیبانی

حمید مرزبان کیا

پشتیبانی

کامیار صفی نیا
مسئول پشتیبانی و زیرساخت
سوابق و گواهینامه ها

سید حسین سجادی
کارشناس پشتیبانی

کارشناسان

شقایق شریفی مطلق
برنامه نویس

مسئول خدمات

حساب الله عزیزی

مسئول خدمات