مشاوره و تولید سیستم های بر پایه BPMS – پروژه با ProcessMaker

تولید سیستم نرم افزاری برای فرایند سامانه وجوه اداره شده از سازمان بنادر و دریانوردی. با استفاده از یکی از معروف ترین و قدرتمندترین BPMS های موجود، یعنی ProcessMaker . این نرم افزار قابلیت پشتیبانی کامل از استاندارد BPMN 2 را دارد و سیستم کاملی جهت ساخت انواع فرم ها و مدیریت کاربران و گروه ها و … دارد. البته در این پروژه، جهت شخصی سازی رابط کاربری سامانه وجوه اداره شده، از فرم ساز پیش فرض process maker استفاده نشده است و بخش ui یا همان رابط کاربری سایت کاملا جدا طراحی شده و با استفاده از api های ارائه شده توسط مرجع processmaker به موتور فرایند یا process engine متصل شده است.

این پروژه بزرگ با سازمان بنادر در چند بخش انجام شده است:

استخراج، تحلیل و مدل سازی فرایند

برخی فعالیت های صورت گرفته در این بخش:

  • ایجاد جلسات با افراد درگیر در فرایند جهت استخراج بخش های فرایند
  • تحلیل این بخش ها جهت ایجاد بهبود در فرایند
  • مدل سازی فرایند نهایی با استاندارد BPMN 2

پیاده سازی فرایند در نرم افزار Process Maker

برخی فعالیت های صورت گرفته با نرم افزار processmaker:

  • تعریف گروه های فرایند
  • تعریف کاربران در این گروه ها
  • تعریف نقش های مختلف و سطوح دسترسی آن ها
  • ترسیم فرایند در بخش طراحی فرایند نرم افزار process maker
  • الصاق گروه های تعریف شده به task های مربوط به آن ها در فرایند ایجاد شده

طراحی رابط کاربری وب اپلیکیشن (سایت)

برخی فعالیت ها در این بخش:

  • طراحی پنل مدیریت با استفاده از bootstrap
  • استفاده از js es6 برای عملیات های سمت کلاینت و ارتباط با api ها از طریق ajax

ارتباط سایت با processmaker از طریق api

در این بخش تمامی عملیات های بخش فرایند، با استفاده از api های process maker به سایت متصل شدند.