تست کارایی نرم افزار ها

تست کارایی نرم افزار های تحت ویندوز و وب با استفاده از Microsoft Visual Studio.NET

شامل تست کارایی لایه های مختلف مانند UI ، ارتباط با پایگاه داده ، Stored Procedure و … .